قابل توجه مراجعین محترم

جوابدهی آنلاین در ساعات9-12 و16-20 روزهای کاری میسر می باشد.

لطفا روی کیلد جوابدهی آنلاین کلیک کنید.جهت آموزش دریافت جوابها لطفا به بخش همه محصولات(انتهای صفحه)و فایل راهنمای جوابدهی آنلاین مراجعه کنید.

سال ها رضایت مندی مراجعین و پزشکان